Projekt

TriBlade

TriBlade

Triblade är en ny och banbrytande teknik för rotorblad till vindturbiner, som har potential att påverka hela vindkraftsmarknaden. Tekniken har utvecklats av Winfoor i samarbete med Lunds universitet och bygger på att varje rotorblad utformas som ett fackverk.

Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid järn- och stålgjutning

Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid järn- och stålgjutning

En förstudie har våren 2018 genomförts inom Produktion2030: Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid stål- och järngjutning. Förstudien har genomförts av Swerea SWECAST i nära samarbete med fyra svenska gjuterier och norska startup-bolaget Effee AS, som utvecklat en ny teknik för att radikalt minska material- och energiåtgång vid framställning av gjutna komponenter i stål och järn.

Glycerol

Glycerol

I detta projekt kommer en ny typ av miljövänlig hydraulvätska baserad på glycerol att utvecklas. Främsta källan till glycerol är som biprodukt vid framställning av biodiesel (RME), på grund av den stora efterfrågan på biodiesel så har det skapats ett stort överskott av glycerol på marknaden och idag behandlas glycerolet i många fall som ett avfallsmaterial.

ILight

ILight

Projektet ILight syftar till att vidareutveckla Heliospectras ljussystem för växthus och bygger vidare på ProEnviro projektet LightM.

3D-SILVER – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

3D-SILVER – Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner. Det vanligaste materialet är olika typer av plast. I dagsläget finns det inget retursystem för det spill som uppkommer, trots att plasten går att återvinna till nytt filament med positiv miljönytta. I projektet Cirkumat har det det övergripande målet varit att öka återvinningen av filamentspill i Sverige.

Event

Nyheter

Forskare

Peter Almström

Peter Almström

Docent

Produktionsanalys med fokus på produktivitetsfrågor, speciellt studier av manuellt arbete.

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile