Event

Välkommen till årets Digi Demo Day ”Testbäddar för industriell additiv tillverkning”

För tredje året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema testbäddar för industriell additiv tillverkning. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion i industrin, bland annat genom kortare ledtider, minskade kostnader, lättviktskonstruktion och individanpassade produkter.

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile