Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Nyhet

I det här erbjudandet finansierar vi samarbetsprojekt mellan svenska och tyska små och medelstora företag (SMF). Projekten ska handla om industriell forskning eller experimentell utveckling och bör ske i samarbete med forskningsorganisationer.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile