Utlysningar

Ämnesområden

Stänger

Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

2019-06-04

Genom denna utlysning finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra prestanda hos slutprodukter baserade på metalliska material eller på restprodukter från tillverkning av metalliska material. Projekten ska ur ett värdekedjeperspektiv beakta vilka krav som ställs på de olika stegen i förädlingskedjan för att säkerställa avsedd prestanda hos slutanvändare. Detta är utlysning nummer 12 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile